Kinesioteippaus

Kinesioteippauksen tavoitteena on auttaa kehon tai raajan toimintaa joko vähentämällä ongelmaa aiheuttavaa kuormitusta kipualueella tai tehostamalla alueen lihasaktivaatiota optimaalisempaan suuntaan. Kinesioteippauksella voidaan ohjata niveltä kivuttomampaan asentoon, aktivoida tukilihaksia, kohentaa ryhtiä, lievittää kipua ja vaikuttaa nivelen liikelaajuuteen esim. rajoittamalla kivuliasta liikettä tai lisäämällä toivottua liikettä. Kinesioteippi on joustavaa eikä estä liikettä kokonaan, vaan muistuttaa oikeasta liikemallista ohjaten liikkeen suuntaa.