Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on asiakkaan kivun tai vaivan lievittyminen tai ennaltaehkäiseminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.

Terapia suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja tarpeenmukaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Fysioterapiassa käytämme hoitomuotoina fysikaalisia hoitoja, kuten aktiivista ja passiivista liikehoitoa, lämpö- ja kylmähoitoa, ultraääntä, sähkökipuhoitoa, parafiinia, manuaalisia käsittelyitä, lihaskalvokäsittelyitä, nivelmobilisaatiota, akupunktiota, lymfaterapiaa ja kinesioteippausta.

Omaehtoisesti suoritettavat harjoitteet ovat tärkeä osa fysioterapiaa. Asiakas ohjataan pitämään saavutettua hoitotulosta itse yllä yksilöllisesti laadituilla kotiharjoitteilla, joita voi olla esim asennonhallintaharjoitukset tai liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoitukset. Harjoitteiden avulla asiakas pystyy itse edistämään kuntoutumistaan mutta myös jatkossa ennaltaehkäisemään vaivan uusiutumista.

Terapiajakson edetessä hoitosuunnitelmaa muokataan tarpeenmukaisesti ottamalla huomioon asiakkaan senhetkinen tilanne.

Fysioterapiapalveluista saa Kela-korvauksen lääkärin lähetteellä. Käytössämme on Kelan suorakorvauspalvelu.