Sissi Fysion tietosuojakäytäntö

Sissi Fysio OY:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Rekisterinpitäjä on Sissi Fysio Oy

Y-tunnus 2178884-5

Turun toimipiste:

Hämeenkatu 16 20500 Turku p. 0442601608

Nokian toimipiste:

Härkitie 8 37100 Nokia p. 0447434040

www.sissifysio.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste;

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus on varmistuminen siitä, että Sissi Fysio

Oy:n asiakkaiden fysioterapiapalvelut ovat mahdollisimman turvallisia ja yksilöllisiä,

mahdolliset rajoitukset huomioiden. Asiakkaiden yhteystietoja käytetään tarvittaessa

myös laskuttamiseen ja myös yrityksen omien palveluiden markkinointiin, ellei asiakas

sitä kiellä.

Sissi Fysio Oy:n asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei asiakas siihen erikseen anna lupaa.

3. Asiakastietoja säilytetään niin pitkään kuin hoitosuhde kestää. Henkilötietoja

säilytetään lukollisessa kaapissa. Hoitosuhteen päättymisen jälkeen asiakastietoja

säilytetään viisi vuotta (Laki Sosiaali- ja Terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

käsittelystä 5§ (159/2007). Tämän jälkeen asiakastiedot tuhotaan.

4. Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää hänestä kerättyjä tietoja

nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää

tietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa käsittelyä. Asiakkaalla on myös oikeus

saada hänestä kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

5. Tietojen käsittely ei tällä hetkellä perustu rekisteröidyn suostumukseen. Mikäli

tietojen käsittely perustuu tulevaisuudessa suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä

oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen

peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen

käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu peruste.

6. Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus

valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on

tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka tavoittaa osoitteesta www.tietosuoja.fi

7. Henkilötietojen antaminen on fysioterapiapalveluiden toteuttamisen edellytys ja

perustuu näin ollen osapuolten väliseen sopimukseen fysioterapiapalveluista. Mikäli

palvelun tilaaja on eri kuin palvelun saaja, tulee tilaajan kuitenkin

nimetä palvelun saaja fysioterapiapalvelun toteutumiseksi.

Henkilötietojen toimittaminen on näin ollen fysioterapiapalveluiden antamisen

pakollinen edellytys. Ilman henkilötietoja ei henkilökohtaisia fysioterapiapalveluita

voida antaa.

8. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

9. Jos Sissi Fysio Oy aikoo rekisterinpitäjänä käsitellä

henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun

perin kerättiin, on Sissi Fysio Oy:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti

ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta

tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen

mukaisesti.

Sissi Fysio Oy