tietoturvallisuus

Sissi Fysion tietosuojakäytäntö

  • tehnyt

Sissi Fysio OY:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Rekisterinpitäjä on Sissi Fysio Oy

Y-tunnus 2178884-5

Turun toimipiste:

Hämeenkatu 16 20500 Turku p. 0442601608

Nokian toimipiste:

Härkitie 8 37100 Nokia p. 0447434040

www.sissifysio.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste;

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus on varmistuminen siitä, että Sissi Fysio Oy:n asiakkaiden fysioterapiapalvelut ovat mahdollisimman turvallisia ja yksilöllisiä, mahdolliset rajoitukset huomioiden. Asiakkaiden yhteystietoja käytetään tarvittaessa myös laskuttamiseen ja myös yrityksen omien palveluiden markkinointiin, ellei asiakas sitä kiellä.

Sissi Fysio Oy:n asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei asiakas siihen erikseen anna lupaa.

3. Asiakastietoja säilytetään niin pitkään kuin hoitosuhde kestää. Henkilötietoja säilytetään lukollisessa kaapissa. Hoitosuhteen päättymisen jälkeen asiakastietoja säilytetään viisi vuotta (Laki Sosiaali- ja Terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 5§ (159/2007). Tämän jälkeen asiakastiedot tuhotaan.

4. Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää hänestä kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa käsittelyä. Asiakkaalla on myös oikeus saada hänestä kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

5. Tietojen käsittely ei tällä hetkellä perustu rekisteröidyn suostumukseen. Mikäli tietojen käsittely perustuu tulevaisuudessa suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu peruste.

6. Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka tavoittaa osoitteesta www.tietosuoja.fi

7. Henkilötietojen antaminen on fysioterapiapalveluiden toteuttamisen edellytys ja perustuu näin ollen osapuolten väliseen sopimukseen fysioterapiapalveluista. Mikäli palvelun tilaaja on eri kuin palvelun saaja, tulee tilaajan kuitenkin nimetä palvelun saaja fysioterapiapalvelun toteutumiseksi.

Henkilötietojen toimittaminen on näin ollen fysioterapiapalveluiden antamisen pakollinen edellytys. Ilman henkilötietoja ei henkilökohtaisia fysioterapiapalveluita voida antaa.

8. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

9. Jos Sissi Fysio Oy aikoo rekisterinpitäjänä käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alunperin kerättiin, on Sissi Fysio Oy:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Sissi Fysio Oy